__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"var(--tcb-color-5)"}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Word lid

Onze kandidaten

Maak kennis met de kieslijst kandidaten van Lijst30 #Hartvoorvrijheid.
We stellen onze kandidaten hieronder graag aan je voor.


1 • Anna Zeven

Leeftijd: 39 jaar
Woonplaats: Den Haag

Vrijheidsstrijdster

Voor Anna Zeven (1982) heeft het terugbrengen van de menselijkheid in de politiek de hoogste prioriteit. Van nummertjes en cijfers naar mensen en ervaringen.

Anna heeft zich altijd met het welzijn van mensen beziggehouden. Via de pabo, pedagogiek en vele persoonlijke groei- en gezondheidsopleidingen is zij in 2007 in het coachingswezen gestapt. Zowel in de geestelijke als lichamelijke gezondheidszorg heeft zij jarenlang gewerkt. Haar belangstelling voor duurzaamheid en bewust leven is bijzonder groot. Het boek ‘Het Nieuwe Eten’ is van haar hand. Hierin laat zij zich opbouwend kritisch uit ten opzichte van de hedendaagse eetcultuur en inspireert zij mensen om hun leefstijl in positieve zin te veranderen.

Als moeder van twee kinderen voelde Anna zich geroepen de politiek in te gaan toen zij zag dat de vrijheid en veiligheid waarin, en het vertrouwen waarmee zij opgegroeid was, beneden ethisch peil raakten en liefdeloosheid het beleid kenmerkte.


Anna heeft een vernieuwende kijk op politieke aangelegenheden. Haar doel is het creëren van een liefdevolle, veerkrachtige en gezonde samenleving, waarin rechten en plichten duidelijk zijn en het hart weer regeert.


Willem Engel • 2

Leeftijd: 44 jaar
Woonplaats: Rotterdam

Vrijheidsstrijder
Ondernemer

Willem Engel gaat met iedereen in gesprek. Hij staat voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving, die vanuit oprechtheid, waarheid en bovenal liefde wordt vormgegeven.

Speerpunten in de politieke visie van Willem zijn autonomie en verantwoordelijkheid. In de geest van Pim Fortuyn wil hij terug naar kleinere organisaties, weg met de megascholen, grote nutsbedrijven en zorggiganten, terug naar de menselijke maat.

Zijn expertise liggen bij onderwijs en gezondheidszorg. In het onderwijs moet naast de vaardigheden ook de mens ontwikkeld worden. Algemene vorming, filosofie en vooral emotionele ontwikkeling moeten centraal staan in het onderwijs.


3 • Mordechai Krispijn

Leeftijd: 53 jaar
Woonplaats: Den Haag
Mensenrechten activist

Vrijheidsstrijder
Ondernemer

MordechaKrispijn begon zijn dansschool Salsaventura in 1996 en hielp, mede met zijn online dansprogramma’s, honderdduizenden mensen bij hun eerste danspasjes. 

Vanuit zijn Joodse familieverleden gingen bij hem de eerste alarmbellen af in maart 2020 toen er, zonder wetenschappelijke onderbouwing, vergaande vrijheidsbeperkende maatregelen werden afgekondigd. 

Als ervaren organisator, tevens vriend en danscollega van Willem Engel, hielp hij mee aan de opbouw en snelle groei van Viruswaarheid. 

In september 2020 besloot hij dat het na alle demonstraties, petities en rechtszaken tijd was om met het paard van Troje het Binnenhof in te rijden om het systeem van binnenuit te gaan veranderen. 

Binnen de politiek wil hij zich hard maken voor de ondernemers binnen de cultuursector.


Koen Verhagen • 4

Leeftijd: 49 jaar
Woonplaats: Hulst
Vader van drie kinderen en de hoogst geplaatste kandidaat in Zeeland

Communicatiestrateeg
Vrijheidsstrijder

Ik heb me kandidaat gesteld voor Lijst30 #hartvoorvrijheid, omdat de coronacrisis duidelijk heeft gemaakt dat het huidige systeem niet meer werkt en aan vervanging toe is.  

We hebben nu mensen nodig die de ravage kunnen overzien en met praktische oplossingen op basis van gezond verstand de puinhopen van tien jaar Rutte gaan herstellen om ons land weer vrij en menselijk te maken. Dankzij Lijst30 gaat de overheid er weer echt voor de burger zijn. 

Ik wil graag een onderdeel zijn van de oplossing en me inzetten voor al die miljoenen slachtoffers van dit kabinetsbeleid. Ik heb ruim 20 jaar ervaring in het bedenken en uitvoeren van praktische oplossingen voor (inter)nationale ondernemingen en organisaties in heel veel verschillende branches. In mijn vrije tijd zet ik mij onder andere in voor MaartenMemorial, een charity event dat ik in 2004 ben gestart ter nagedachtenis van mijn goede vriend Maarten van Sten.

Sinds juni 2020 actief in de strijd tegen dit kabinetsbeleid, dat keer op keer onze mensenrechten schendt en de democratische rechtsstaat ondermijnt. Bedenker en maker van de 'Alleen samen krijgen we de overheid onder controle' -campagne en de #HartVoorVrijheid hashtag en poster, die inmiddels al bij duizenden mensen voor de ramen hangt.

Mijn thema’s zijn ondernemerschap en innovatie, pluriforme media en anticensuur, talentgestuurd onderwijs en cultuur. Daarnaast ga ik kansen bieden aan gebieden die buiten de Randstad liggen, van Zeeuws-Vlaanderen tot aan Bonaire.


7 • Paul Brenkman

Leeftijd: 50 jaar
Woonplaats: Schiedam

Mijn naam is Paul Brenkman geboren (1970) in Rotterdam-West. Iedere keer als ik weer terugkom op de Kruiskade geniet ik van de kleuren, geuren en mooie mensen die hier wonen en werken. De multiculturele samenleving zal dan niet perfect zijn, hier werkt het prima!

Ik geniet al bijna 20 jaar met volle teugen als ondernemer in verschillende branches. Vorig jaar maart kwamen de activiteiten plotseling compleet stil te staan. Zoals zovelen begon ik me te verdiepen in de keuze van aanpak van de regering en onze volksvertegenwoordigers. Ik kwam tot de conclusie dat ik het volledig oneens ben met deze aanpak. Een virus bestrijd je niet met lockdowns, mondkapjes en avondklokken. Juist preventie, een robuust zorgsysteem en werkzame medicijnen hebben altijd geholpen bij het bestrijden van ziekten.

Wat dan ook de motivatie is van onze regering; miljoenen Nederlanders, ouderen, kinderen en ondernemers worden keihard geraakt door de getroffen maatregelen. Zodra ik in de kamer kom zal ik me inzetten om direct een einde te maken aan deze maatregelen en door vernieuwende wet- en regelgeving ondernemers te helpen weer op te krabbelen en te genieten van de vrijheid van ondernemen.


Steven de Oude • 8

Leeftijd: 25 jaar
Woonplaats: Utrecht
Masterstudent Bewegingswetenschappen

In coronatijd heb ik van dichtbij gezien hoeveel kinderen, jongeren en young-professionals lijden onder het beleid. Omdat ik zag dat dit leed niet voldoende vertegenwoordigd werd, richtte ik mede 'Generation Freedom' op. Een organisatie die acties en manifestaties organiseert om juist een stem en een gezicht te geven aan de groepen die wellicht het hardst worden getroffen.

Het viel me dan ook meteen op dat Lijst30 juist aandacht heeft voor deze groepen. Zo willen we niet alleen de huidige problemen oplossen, maar vooral de oorzaken van deze problemen aanpakken die er al lang waren. De problemen worden juist groter en daarom vind ik het prachtig dat ik met Lijst30 kan gaan helpen deze systeemfouten aan te pakken. Mijn aandachtspunten zijn: sportstimulering, gezondheid d.m.v. leefstijl, echte democratie en het huidige financiële systeem.9 • Ferenc Honkoop

Leeftijd: 48 Jaar
Woonplaats: Kaatsheuvel
Werkzaam in de gehandicaptenzorg

Al heel lang teleurgesteld in de politiek, realiseerde ik me vorig jaar dat de situatie alleen maar erger wordt wanneer wij als burgers van Nederland niet zelf het initiatief terugnemen om onszelf behoorlijk te besturen, iets wat het partijkartel ernstig verzuimt.

De zorg is uitverkocht, het onderwijs is bedroevend, de klimaatsubsidies komen vooral bij grote producenten terecht en de media vertoont eenzijdige en gekleurde informatie. De regelzucht van onze staat verdrukt onze vrijheid steeds meer, tot op het groteske af. Het is tijd dat wij, de burgers van Nederland, in actie komen en directe inspraak krijgen in het bestuur en niet alleen om de paar jaar onze stem mogen geven. Zo kunnen we garanderen dat er echte oplossingen voor echte problemen komen en niet beleid gebaseerd op rekenmodellen.


Omar Tegel • 11

Leeftijd: 53 jaar
Woonplaats: Heilo
Vader van zeven kinderen

Ondernemer

Omar weet als geen ander op welke onderdelen het Midden- en Kleinbedrijf moet worden ondersteund en waar overheidsbeleid belemmerend werkt. Het MKB is verantwoordelijk voor maar liefst 70% van de werkgelegenheid en meer dan 60% van de toegevoegde waarde, terwijl de aandacht van de politiek veel te veel gericht is op de geldwereld en het grootbedrijf.

Als vader van zeven kinderen en als bestuurslid van een vernieuwingsschool ervoer hij de ernstige tekortkomingen van het onderwijssysteem van dichtbij. Het verplichte staatsonderwijs laat veel te weinig ruimte voor innovatie. De aansluiting van het onderwijs op de echte wereld laat te wensen over en de studiemotivatie op de middelbare scholen is uiterst laag. Dat kan en moet veranderen door het scheppen van een veilig kader waarbinnen het leerkrachtenteam zélf de vrijheid heeft om het onderwijs te verbeteren.
Er zijn voorbeelden van scholen waar met veel minder uren en veel minder stress een beter studieresultaat wordt behaald. Dat zijn niet de scholen met, van bovenaf opgelegd, standaard staatsonderwijs.

Om de burgers te beschermen voor de financiële risico’s van het bancaire systeem, het redden van banken overbodig te maken, de spaarders weer rendement te geven op hun spaargeld, het pensioengeld van de Nederlanders te beschermen en tegelijkertijd armoede definitief op te lossen, pleit Omar voor een onvoorwaardelijk basisinkomen gecombineerd met een Coöperatieve Burgerbank. De Burgerbank is van de burgers zélf, brengt het bankrendement terug bij de burgers, beschermt de basis bankdiensten en het burgerkapitaal. Het gekoppelde Basisinkomen kent niet de nadelen van de tot nu toe voorgestelde basisinkomen concepten. Bovendien is er wél een stimulans tot werken en de belastingtarieven van de ondernemers en werkenden behoeven niet te worden verhoogd.

Omar houdt van praktische oplossingen. Hij is intelligent en breed geïnteresseerd in nieuwe technologieën, in de samenhang der dingen, de wereld en de mensen om hem heen.


12 • Simcha de Haan

Woonplaats: Amsterdam

Ik heb me kandidaat gesteld voor Lijst30, omdat burgers en ondernemers in het hele land systematisch worden gecast, ondermijnd, opgehaald, en verwaarloosd door hun stad, hun staat, hun markt en hun belastingdienst. Lijst30 laat bewoners en ondernemers in heel Nederland lerend en experimenterend in een vernieuwd journalistiek en medialandschap de controle hernemen. Wij kunnen het zelf. Amsterdammers zijn in grote getale al vijftien jaar tevergeefs aan het strijden voor democratisering en ruimte voor initiatief. 

Lijst30 stopt de lockdown samen met het huidige corona-beleid, en brengt die langverwachte democratische vernieuwing en ruimte voor initiatief wel. Lijst30 neemt afscheid van de geformatteerde partijpolitiek flauwekul in gemeenteraden en de Tweede Kamer, en breekt principieel met het mark(t) evangelie (de Rutte doctrine), het georganiseerd wantrouwen, en het spreadsheetfundamentalisme.

Lijst30 gaat voor herstel van vertrouwen, de menselijke maat, waarheidsvinding en verbeelding, voor gemeenschapsvorming, de democratisering van gebiedsontwikkeling en het gebiedsgericht werken, van werk, participatie en inkomen. Lijst30 roept een nieuwe set van spelregels aan om de hungergames, de enorme verspilling van geld, tijd en talent op ieder niveau eindelijk weg te organiseren.

Mijn thema’s zijn Strategische communicatie en journalistiek en media-innovatie, Climat clean-up, Coöperatieve gebiedsontwikkeling, commons, maatschappelijke innovatie op wijkniveau. Onze gebieden, onze huisvesting, onze media, onze gezondheid, ons onderwijs, onze innovatie. 


Inez van Baarsen • 13

Woonplaats: Zutphen

Voor Inez is liefde, vertrouwen in de burger, een eerlijke verdeling en ware kennis het thema van deze verkiezingen.

Een veelheid van onderwerpen hebben haar belangstelling, maar zij zal zich vooral inzetten voor een versteviging van de positie van biologische landbouw en een verlaging van belasting op groenten en fruit. Gezond eten moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn.

Verder wil zij zich sterk maken voor een levende democratische rechtsstaat, waar burgers echt betrokken worden bij belangrijke besluiten via referenda in plaats van slechts één keer per vier jaar hun stem uit te kunnen brengen. Burgerrechten en vrijheden staan daarbij voorop.

Kennisoverdracht is bij beide onderwerpen essentieel en begint al vroeg in de ontwikkeling. Dat betekent burgerschapskunde en kookcursussen op de lagere scholen toevoegen aan het lesprogramma.


14 • Melissa de Ruijter

Leeftijd: 53 jaar
Woonplaats: Wognum
Moeder van een zoon van 19 en een dochter van 17
Zelfstandig ondernemer

Omdat ik mij, door de coronacrisis, ernstig zorgen maak over de toekomst van mijn kinderen, ging ik afgelopen jaar voor het eerst van mijn leven naar verschillende demonstraties. Bij één van die demonstraties kwam ik in gesprek met een lid van Lijst30 #hartvoorvrijheid. Toen ik vervolgens de website bezocht werd ik besmet met haar enthousiasme en besloot me aan te melden als lid en vrijwilliger.

Bij Lijst30 #hartvoorvrijheid ben ik deel van de oplossing. Dit op de enige manier die volgens mij werkt en dat is van binnenuit. Dat is ook de reden waarom ik mij heb aangemeld als kandidaat, het huidige systeem werkt niet meer en is aan vernieuwing toe.

Voor mij is het allerbelangrijkste dat we per direct stoppen met alle maatregelen en degenen gaan beschermen die onze bescherming nodig hebben. Niet een heel land kapotmaken met buitenproportionele maatregelen, terwijl er maar een kleine groep is waarvoor corona een risico vormt. Zo kunnen wij weer gaan leven, hetgeen goed is voor onze geestelijke en lichamelijke gezondheid en niet te vergeten voor onze economie. Vervolgens is het belangrijk om de slachtoffers van het beleid te ondersteunen, zodat ook zij er weer zoveel mogelijk bovenop komen.

Als die belangrijke taak volbracht is zou ik mij graag inzetten voor dierenwelzijn. Op dat vlak is zoveel te bereiken. Van betere leefomstandigheden voor dieren, die gehouden worden voor de productie van vlees, tot het afschaffen van het fokken van dieren die onder erbarmelijke omstandigheden gehouden worden voor de productie van bont.
Lijst30 #hartvoorvrijheid een betere toekomst voor mens en dier!


Ramona Kwestro • 15

Leeftijd: 44  jaar
Woonplaats: Leiden

Moeder van twee kinderen

Mijn naam is Ramona Kwestro, ik ben 44 jaar oud en moeder van twee prachtige dochters. Ik ben boekhouder/salarisadministrateur in het dagelijks leven, daarnaast ben ik ook dirigent van een leerlingenorkest en speel ik zelf saxofoon.

Mijn bijdrage op de kandidatenlijst zal vooral gericht zijn op het Thema Kind & Welzijn. Dit zal zijn in de breedste zin van dit thema, de vragen welke ik daarbij graag beantwoord zou zien zijn onder andere: Hoe kunnen we het onderwijs beter vormgeven? Hoe kunnen we kinderen zo begeleiden dat zij met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan? Tevens zal het onderwerp Jeugdzorg mijn aandacht gaan krijgen.

Waar ik me op zal richten wanneer ik in de Tweede Kamer zit zijn de bestaande initiatieven aangaande Kind & Welzijn onder de aandacht brengen. Er zijn al veel goede oplossingen om het voor onze kinderen beter te maken waar ik mij op wil richten.

Daarnaast zal ik mij, vanuit mijn achtergrond als boekhouder/salarisadministrateur, ook bezig gaan houden met Economische Zaken en Sociale Voorzieningen. Ik geloof dat dit ook heel anders en veel goedkoper kan. 

Ik sta graag open voor de ideeën en input van mensen om mij heen en probeer altijd te luisteren naar wat er speelt in de maatschappij.

Ik geloof dat we Nederland kunnen veranderen door werkelijk te luisteren naar wat er speelt onder de mensen, directe democratie is voor mij een groot goed!


16 • Lisa van Archipel

Woonplaats: Den Haag

Ik heb altijd met mensen gewerkt, waarvan de laatste tien jaar met kinderen. Ik ben werkzaam als coach en volg een studie tot holistisch therapeut. Ik heb de Havo afgerond en daarna SPW.

Toen ik mij ging verdiepen in intuïtie, bewustwording en Reiki, werd mijn leven steeds mooier. Ik ontdekte de kracht in mezelf en begon het te herkennen bij anderen. Ik zag dat iedereen zijn eigen unieke talenten heeft. Ik verdiepte mezelf in de psyche van de mens en begon systemen te herkennen in onze maatschappij, daarnaast zie ik mensen die de connectie kwijt zijn geraakt met hun eigen kern. We leven van buiten naar binnen. Het verkrijgen van meer materieel en het opleggen van meer regels en controle.

Ik gun onze kinderen een bestaan vanuit eigenheid, autonomie, vertrouwen en liefde. Dat kinderen vanuit intrinsieke motivatie kunnen ontkiemen, ontplooien en leren, zodat ze contact krijgen met de maatschappij, als volwassenen zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen en actief deelnemen aan een directe democratie. Uitgaan van de individuele kracht in plaats van tekorten.

Mijn vurige interesse in politiek ligt in meer menselijkheid en minder modellen. Democratisch onderwijs en directe democratie.


Rick Artz • 17

Leeftijd: 68 jaar
Woonplaats: Wijk en Aalburg

Vader van drie kinderen

Mijn naam is Rick Artz, 68 jaar, vader van drie kinderen en ik woon samen met mijn partner in Wijk en Aalburg. Mijn opleidingen zijn: scheepswerktuigkundig ingenieur, politieopleidingen en piloot.

Ik heb 21 jaar voor de Rijksoverheid gewerkt. Als eerste bij het Ministerie van Defensie en daarna bij het Ministerie van Justitie. Vervolgens ben ik zelfstandig ondernemer geworden.

Sinds dag twee ben ik lid van Lijst30 #hart voor Vrijheid en heb me verkiesbaar gesteld voor de Tweede Kamer. Ik wil zo mijn bijdrage leveren aan een directe democratie om zoveel mogelijk alle nevenschade die door de huidige regering is veroorzaakt te herstellen. Mijn speerpunten zijn veiligheid, politie, rechtspraak en Justitie.


18 • Edward Kleinjan

Leeftijd: 48
Woonplaats: Huizen
Vader van twee kinderen
IT-Architect

Ik ben Edward Kleinjan, 48 jaar, vader van twee kinderen en in het dagelijks leven IT Architect.
Mijn kernwaarden zijn openheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid, vrijheid en kwaliteit en ik ben sterk gevoelig voor logica.

Ethiek: Moet een prominente rol gaan spelen bij vacatures, subsidies en investeringen en mag nooit (meer) ten koste gaan van geld of macht.

Democratie: De overheid moet er weer zijn voor de burger. Directe democratie voor alle publieke functies. Er dient een systeem te komen waarbij snel, gemakkelijk en veilig de mening van de burgers gepeild kan worden, zodat daar beleid van gemaakt kan worden. The wisdom of the crowd.

Geld: Dit moet risicovrij en zonder inflatie gemaakt worden. Het recht om geld bij te drukken moet bij banken (die in particulier bezit zijn) weggehaald worden. We gaan democratisch besluiten waar we in willen investeren voor onze maatschappij. Contant geld mag nooit verdwijnen. Minder geld naar de al superrijken. Hiermee betalen we de staatsschuld af en gaan we zorgen voor een spaarpot voor de overheid, zoals elk huishouden ook doet.

Welvaart: Het kapitalisme is te ver doorgeschoten. Sommige bedrijven zijn te groot en dus te machtig geworden. De netto opbrengst van onze arbeid is steeds minder geworden terwijl de allerrijkste elite achterlijk rijk is geworden, zelfs na een crisis. De tien rijksten bezitten net zo veel als de armste helft van de mensheid. Dit systeem gaan we veranderen, zodat de welvaart eerlijker verdeeld wordt. Economie moet niet steeds groeien, maar juist stabiel zijn.

Onderwijs: Ieder zijn eigen talenten laten ontwikkelen. Veel meer aandacht voor zelfontwikkeling, psychologie, communicatie, omgangsvormen, ethiek.

Wetenschap: Alle data wordt openbaar en controleerbaar. Geen patenten meer, maar een democratisch bepaalde bonus afhankelijk van maatschappelijke relevantie.

Techniek: Electronica/ICT kan het leven veraangenamen, maar de mens moet wel zelf in controle en vrij blijven. Automatisering, robotisering, artifical intelligence kan hierbij helpen, maar het doel zou niet moeten zijn om grote groepen werkloos te maken en de winst voor de aandeelhouders te maximaliseren.

Milieu/Klimaat: Stoppen met klimaatgekte en biocentrales. Nederland blijft aan het schone aardgas en we bouwen thorium kernenergiecentrales. Promotie van de circulaire economie met reparatie en hergebruik. Geen extra windmolens en zonnecellenweides meer.

Gezondheidszorg: De vercommercialisering van de zorg draaien we terug. We gaan veel meer aan preventie doen, we zien natuurgeneeskunde als basis en we starten met onafhankelijke onderzoeken naar veiligheid en effectiviteit van medicijnen en behandelmethoden. Onderzoek wordt gefinancierd vanuit de overheid en de resultaten daarvan komen aan iedereen toe over de hele wereld.

Media: Geen enkele censuur meer, moet pluriform zijn, moet gecontroleerd gaan worden op journalistieke richtlijnen, echtheid, normen en waarden. Bij gebleken fraude beroepsverbod.


Wilko Huiden • 19

Leeftijd: 56 jaar
Woonplaats: Zoetermeer
Vader van twee kinderen

Hart voor Vrijheid spreekt mij aan, omdat we het met allemaal ‘gewone maar bijzondere mensen’ doen. Iedereen mag meepraten en is waardevol. Verbinding is belangrijk, evenals waarheidsvinding en bewustwording. Echte democratie is nodig om de mensen echt te vertegenwoordigen.  

Ik stel mij verkiesbaar, omdat de belangen van de Nederlanders veel meer aandacht verdienen. De grondwet en de mensenrechten dienen voorop te staan. De Tweede Kamer dient het kabinet scherp te controleren en bij te sturen. Het kabinet moet de Tweede Kamer serieus nemen en er echt naar luisteren. Ik kan daar veel aan bijdragen. Ik maak mij ‘Hart voor Vrijheid.’ 

Als ICT specialist kan ik mij breed inzetten, vooral op softwareterrein en financiën. Verder ligt mijn kennis op het terrein van (top)sport en het organiseren en beoordelen van sportevenementen. Ook heb ik een warme belangstelling voor pensioenzaken en gezondheidszorg. Ik ben betrokken, integer, gemotiveerd, vasthoudend. 

ICT-projecten en sport krijgen mijn prioriteit in de Tweede Kamer. Aan deze specialisten is veel behoefte in de Tweede Kamer, maar helaas weinig aanbod van kandidaten.


20 • Ab Gietelink

Leeftijd: 62 jaar
Woonplaats: Amsterdam

Studeerde Rechten en Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, alvorens zich toe te leggen op theater. In 1984 richtte hij Stichting Theater Nomade op om een basis te geven aan zijn onderzoek naar experimentele theatervormen. Zijn werk kenmerkt zich door een documentaire stijl met zowel Nederlands historisch als ook actueel politiek engagement. Zijn oriëntatie daarin is te omschrijven als vrijzinnig-kritisch en postmodern.

Hij was 30 jaar lid van Groen Links (1990-2020). Sinds 1997 realiseerde Gietelink in samenwerking met partnerorganisaties honderden historische theatervoorstellingen op bijzondere locaties in Nederland. Bij de theaterprojecten is hij veelal verantwoordelijk voor tekst, regie, toneelbeeld, een hoofdrol en producentschap.

Daarnaast schreef hij columns, artikelen en boeken. Aan het begin van de coronacrisis eind Maart 2020 meldde hij zich bij Café Weltschmerz om een serie kritische programma’s over de lockdown te maken. Hij realiseerde 53 programma’s, waaronder 30 interviews, 8 Powerpointlezingen en 12 Columns en Performances.

Hij ontwikkelde een eigen politiek programma over alle beleidsterreinen met ruim 200 progressieve politieke voorstellen onder de naam Alternatief ! (Zie: www.abgietelink.nl). Zijn specialisaties zijn Buitenlandse Zaken, Veiligheid & Justitie en Media & Cultuur.


Kees van der Pijl • 21

Woonplaats: Amsterdam

Geboren in Dordrecht. Studeerde Rechten en Politicologie in Leiden,
ertussendoor reserveofficier bij de landmacht (KMar). Werkzaam en
gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Was lid van de CPN tot
deze partij zich ophief.

Eerste boek 'Een Amerikaans Plan voor Europa,' 1978. Eerste boek in het
Engels, 'The Making of an Atlantic Ruling Class,' 1984. Romans verschenen bij De
Harmonie 1989-1992-1994. Vanaf 2000 hoogleraar Internationale
Betrekkingen Univerity of Sussex UK. Sinds 2012 met pensioen, betrokken
bij diverse anti-oorlog en antifascistische groepen. Regelmatige
bijdragen aan Café Weltschmerz.

Meeste recente publicatie 'Flight MH17,' 'Ukraine and the New Cold War,'
'Prism of Disaster' (2018). Op dit moment werk ik aan 'Pandemie van de
angst' (verschijnt dit jaar).

Ik sta op Lijst30, omdat ik geloof dat de maatschappij, en dus de
politiek, een revolutionaire tijd zijn ingegaan. Meehelpen om een nieuwe
samenleving, politiek en economie tot stand te brengen moet nu ons doel
zijn. Daartoe moet eerst de vrijheid worden heroverd.