Rechtstaat & justitie

Wij willen een zelfstandig functionerende en onafhankelijke rechtspraak. Het recht op vrije meningsuiting en privacy zijn een speerpunt voor Lijst30. Wij zetten ons in voor een laagdrempelige toegang tot de rechtspraak, waarbij we ons richten op preventie, mediation en logische strafmaten. 
De rol van het slachtoffer staat centraal. Wij willen naar een zakelijke en efficiënte besturing van overheidsinstellingen, nutsbedrijven en semi-overheidsinstellingen. De menselijke maat moet terug. Onderzoek naar privatisering op deelgebieden. Deprivatisering, coöperaties en eigen nutsbedrijven zijn uitgangspunt.

Verbonden, vrij en menselijk

 • Universele verklaring Rechten van de Mens uit 1948 en het EVRM leidend en opnemen in de grondwet;
 • Constitutionele toetsing op deze grondwet;
 • Menselijke samenleving met de menselijke maat als uitgangspunt;
 • Eigen keuzes in een vrije maar verbonden omgeving;
 • Privacy en toetsing hierop duurzaam opnemen in wetsvoorstellen.


Overheid voor de burger en meedoen

 • Aanpak systeemcorruptie bij Justitie, Rechterlijke Macht en OM;
 • Instellen van anti-censuur wetgeving;
 • Minder bestuursrechtelijke handhaving met lasten onder dwangsom en extra strafrechtelijke vervolging;
 • Doorlichten rechtssysteem naar vernieuwing bijv. jury rechtspraak;
 • Burgerparticipatie bij het vernieuwen van wetgeving.

Zelf sturen

 • Rechters takenpakket in eigen hand i.p.v. efficiency en financieel gestuurd;
 • Minder wetgeving, regels en boetemachines;
 • Meer draagvlak en preventie zodat beter gehandhaafd kan worden;
 • Burger mediation stimuleren;
 • Burgerschap en onderwijs over de rechtstaat opnemen in onderwijsprogramma’s.