Media & cultuur

Vrije meningsvorming is voor ons essentieel in een democratische rechtstaat. Alle vormen zijn hierin belangrijk en moeten worden beschermd, onder andere door anti-censuur wetgeving. In het scholingsprogramma zal debatteren met elkaar en vrije meningsvorming een centrale plaats krijgen. Wij gaan eigen sociale media-platformen bouwen. De cultuursector zal extra worden gestimuleerd met een basisinkomen zonder voorwaarden voor personen werkzaam hierin.

Verbonden, vrij en menselijk

 • Ethische gedragscode media en journalisten;
 • Eed op de grondwet voor persoon en werkzaam in de media;
 • Anti-censuur wetgeving met hoofdelijke aansprakelijkheid organisaties;
 • Vrije meningsvorming en argumenteren in basis lesprogramma’s, gekoppeld aan persoonlijke ontwikkeling en gespreksvaardigheden, bijvoorbeeld NLP;
 • Culturele activiteiten aantrekkelijker en toegankelijker maken.

Overheid voor de burger en meedoen

 • Classificatie van nieuws;
 • Pluriform nieuws promoten;
 • Transparantie overheden maximaliseren, voorkomen dat media Rijksvoorlichtingsdienst zijn;
 • Systeemcorruptie continu monitoren, geen betaalde media sponsoring op de achtergrond;
 • Inhoudelijkheid stimuleren met onderwerpen ter ondersteuning van het menszijn;
 • Eigen deelplatformen door de overheid met daarop commerciële aanbieders en burgers; denk aan eigen geïntegreerd sociale media-platform (Twitter, Facebook, Instagram, Messenger en LinkedIn) met daarop aanbieders volgens, in overeenstemming met WeChat met strenge integriteitschecks naar de overheid.

Zelf sturen

 • Nieuwe en educatieve media stimuleren;
 • Publicaties plaatsen;
 • Nieuwsselectie instellingen programma ontwikkelen;
 • Educatie vergroten over kunst & cultuur;
 • Burgers nieuws laten ‘raten’;
 • Burgernieuws en participatie onder voorwaarden;
 • Cultuurabonnementen voor alle cultuur in Nederland voor een vast bedrag en een extra bedrag per gebruik;
 • Deelplatform coöperaties op basis van kwantum AI-encryptie in blockchain platformen;
 • Cultuur als vast onderdeel van het (basis)onderwijs, bijv. d.m.v. vakleerkrachten.