Infrastructuur

Op het gebied van infrastructuur zien wij een belangrijke rol voor de overheid in het voorzien van de basisinfrastructuur wat betreft waterbeheer, het luchtruim en de fysieke vervoersinfrastructuur. Alles aangepast op alle nieuwe vormen van vervoer en vervoersplatformen.

Verbonden, vrij en menselijk

 • Vrije keuze in aan te passen vervoersvormen;
 • Betaalbaar en voor iedere toegankelijk – conform VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking – openbaar vervoer;
 • Inkomsten uit infrastructuurbelasting direct naar infrastructuur;
 • Ruim baan voor luchtvervoer en parkeren, ook voor deelplatformen en abonnementen.

Overheid voor de burger en meedoen

 • Overheid creëert kaders voor deelplatformen als nutsfunctie, open voor ondernemers;
 • Parkeren flexibel en direct in binnensteden, in ondergrondse grote garages onder water/grachten;
 • Milieuvriendelijke vervoersvormen in combinatie met deelplatformen en hubs;
 • Vervoersplatformen op deel platformen, van individueel naar grootschalig;
 • Levensbestendige vervoersabonnementen;
 • Hervorming van Rijkswaterstaat om kennisniveau en resultaten te verbeteren;
 • Herziening van de aanbestedingswet voor efficiëntere en eerlijkere toewijzingen.

Zelf sturen

 • Aangepaste vervoersvormen en inrichting door wijk en burger;
 • Energievernieuwing in vervoersvormen;
 • Schiphol start- en landingsbanen in zee;
 • Rotterdam grote haven met bulk en schone industrie;
 • Ondergronds highspeed railnetwerk met Europa voor alle routes < 1.000 km;
 • Ondertunneling ringwegen bij steden inclusief wonen erboven.