Ontdek onze thema's

Thema's die mensen uit alle lagen van de samenleving verbind, motiveert en inspireert om actief mee bezig te zijn.


Lijst30 #hartvoorvrijheid werkt vanuit principes aan maatschappelijke thema's. We onderscheiden twee stromingen. Politiek gedreven en de Parallelle samenleving.

Wil je ook bijdragen? Er zijn verschillende werkgroepen actief. Bij elk thema staat het icoon van de beschikbare werkgroep(en). Meld je aan op de desbetreffende themapagina via het formulier. Heeft het thema van jouw voorkeur geen werkgroep? Neem dan ook contact op.

Politiek gedreven (TG)
Met als doel onze maatschappij langs die weg te hervormen. Dat kan o.a. via gemeenteraadsverkiezingen en tweede kamerverkiezingen.

Parallelle Samenleving (PS)
De alternatieve weg om door middel van bijvoorbeeld onderlinge samenwerking de 'menselijke maat' weer terug te brengen in ons dagelijks leven.

Politiek 
en Democratie

Rechtstaat
en Justitie

Bestuur

Wijsheid
en Ontwikkeling

Gezondheid
en Zorg

Veiligheid
en Politie

Economische
zaken

Huisvesting
en Leefbaarheid

Infrastructuur

Duurzaamheid
en Milieu

Media
en Cultuur

Technologie
en ICT

Defensie

Ouderen

Kind 
en Welzijn

Internationale
handel en Immigratie

Sociale
voorzieningen

Bewustzijn
en Ethiek