Statuten

Sinds 17 juni 2021 is de vereniging Hart voor Vrijheid een feit.
Hieronder zijn twee versies te downloaden, de oorspronkelijke akte van oprichting en de door de ALV gewijzigde statuten (10-01-2022)