8 maart 2021

Onze 20 punten visie op het huidige Coronabeleid

Lijst30 werkt samen met wetenschappers, artsen, onderzoekers, en juristen. Vanuit onderbouwing, gezond verstand en praktische oplossingen komen wij tot een beleid dat enerzijds rekening houdt met de kwetsbaren, anderzijds met het beperken van de nevenschade op sociaal, medisch, psychologisch en economisch gebied. Momenteel komt dit neer op een vrijwel tegengesteld beleid dan het huidig gevoerde beleid van ons kabinet.

Hieronder 20 punten waarin onze visie over het huidige Coronabeleid wordt uitgezet.

Laten wij eerst vaststellen dat wij geen Corona-ontkenners zijn. Wij erkennen dat Corona bestaat en wij erkennen ook dat veel mensen daar ernstig ziek van kunnen worden. Gelukkig is het mortaliteitcijfer aanzienlijk lager dan aanvankelijk werd gedacht. Momenteel heeft de WHO (World Health Organization) het IFR (Infection Fatality Rate) vastgesteld op 0,23%. Daarmee is Corona net zo gevaarlijk als een ernstige griep.

 1. Lockdowns (intelligent of niet) zijn ongezond en daarom wijzen wij dat af. Ze zijn onredelijk en onacceptabel. Zij behelzen een onaanvaardbare inperking van onze burgerlijke vrijheden en leveren ongekende nevenschade op. Er zijn veel betere alternatieven.
 2. Mondkapjesplicht moet per onmiddellijke ingang komen te vervallen. Mensen die dat graag willen, zijn vrij om een mondkapje te dragen.
 3. De avondklok moet met onmiddellijke ingang worden opgeheven. De avondklok is een zeer gevaarlijke maatregel welke alleen zou moeten worden ingevoerd in het geval van een noodtoestand.
 4. Er moet per direct worden gestopt met het uitvoeren van de PCR-test. Deze test wordt ingezet op een wijze, waarvoor deze volgens de fabrikant niet geschikt is. Zo dienen PCR-testen altijd te worden afgenomen in combinatie met een diagnose door een arts en alleen indien er sprake is van klachten.
 5. Iedere Nederlander moet te allen tijde, ook zonder een PCR-test af te laten nemen, terug kunnen keren naar Nederland.
 6. Mensen dienen volledig en transparant geïnformeerd te worden over de mogelijke risico’s van de mRNA-injectie (de overheid noemt het vaccins) welke volgens veel wetenschappers valt onder gentherapie.
 7. Wij zijn voor behandeling, medicatie, preventie en het versterken van het immuunsysteem van de kleine groep kwetsbaren in plaats van het pushen van vaccins welke zich in een testfase bevinden en een gevaar voor de volksgezondheid kunnen opleveren.
 8. Wij gaan uit van vertrouwen in de zelfstandige mens en eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn/haar eigen gezondheid. De overheid kan begeleiding aanbieden op individueel niveau en zorgen dat de kwetsbare groepen goed worden geïnformeerd.
 9. Mensen hebben recht op eerlijke communicatie, transparantie en een consistente boodschap. Geen OMT overleg zonder notulen, bijvoorbeeld. Het huidige kabinet komt voortdurend met wisselende en slecht onderbouwde maatregelen, zoals de mondkapjesplicht. Maatregelen op basis van aannames en voorspellingen in plaats uit te gaan van concrete feiten.
 10. Wij gaan voor een specifiek en gedifferentieerd beleid voor de risicogroepen. Gezonde mensen blijven gewoon functioneren in de maatschappij. Alle coronamaatregelen worden per direct opgeheven.
 11. Wij gaan het beleid afstemmen in een brede maatschappelijke vertegenwoordiging in plaats van enkele virologen, een OMT en een zelfbenoemd Red Team.
 12. Wij gaan voor een onafhankelijke integriteitstoetsing van alle beleidsmakers en bestuurders. Zakelijke belangen zijn onverenigbaar.
 13. Wij staan voor de privacy, het recht op lichamelijke integriteit en het medisch geheim voor alle burgers in plaats van het pushen van gezondheidsapps, social credit systemen en het online registreren van alle privé activiteiten van de burger.
 14. Wij stoppen per direct met alle vormen van medische en gedragsexperimenten op de bevolking inzake mondkapjes, avondklokken, lockdowns, sluiting van sociale en culturele activiteiten en horeca.
 15. Wij adviseren om uit de WHO te stappen, een eigen beleid te voeren, en een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de eventuele corruptie en agenda-kaping in de top door de vaccin business en China.
 16. Wij willen een parlementaire enquête naar het huidige gevoerde beleid en de consequenties hiervan. De beleidsmakers dienen hun verantwoordelijkheid te nemen inzake de consequenties van de uitkomsten.
 17. Wij willen het opheffen van alle vrijheids- en grondwettelijke beperkingen in wetgeving waarin de reguliere democratische principes niet worden gehanteerd.
 18. Wij willen anti-censuur wetgeving en onderzoek naar de werking van, en dwarsverbanden met de huidige media inzake het in de pas lopen met het beleid en het framen en blamen van andersdenkenden.
 19. In de afgelopen 12 maanden is het debat in Nederland gepolariseerd en wordt anders en kritisch denken steeds minder op prijs gesteld door dit kabinet. Dit beleid is zichtbaar in de manier waarop wordt omgegaan met demonstraties, nieuwe wetgeving inzake “nepnieuws” en het blokkeren van socialmedia-accounts. Daarnaast is de invloed van de WHO buiten alle proporties als het gaat om de algemene voorwaarden van de grote social media bedrijven. Ook dient de mainstream media steeds meer als een propaganda kanaal voor de overheid.
 20. De Corona-app is een duidelijke inbreuk op onze privacy en zou per direct moeten worden verwijderd uit de standaardinstallatie van alle mobiele telefoons. De encryptie in onze privé-berichten moet per onmiddellijke ingang worden opgeheven.

Wij werken vanuit principes en kernwaardes;

Onze kernwaardes: Liefde, Verbinding, Vertrouwen en Vrijheid

Wij werken vanuit de volgende principes: MOED;

 1. Medische vrijheid
 2. Optimale kansen voor ondernemerschap
 3. Eigen verantwoordelijkheid
 4. Directe democratie

Steun je onze aanpak? Help ons en stem op Lijst30. Je kunt ook lid worden en/of doneren: https://lijst30.nl

Totaal 6,005 bekeken, vandaag 6 


Ook interessant