18 februari 2021

ANNA ZEVEN EN WILLEM ENGEL VERKIESBAAR VIA LIJST 30 – #HARTVOORVRIJHEID

Anna Zeven en Willem Engel gaan de verkiezingen in onder de naam Blanco Lijst 30 #hartvoorvrijheid. De Raad van State kwam dinsdag met het verlossende woord rondom de politieke kwestie Vrij en Sociaal Nederland (VSN) en Blanco Lijst 30 met Anna Zeven. Zij oordeelde dat het besluit van de Kiesraad gehandhaafd wordt en de twee partijen afzonderlijk van elkaar de verkiezingen in gaan.

Bas Filippini, die niet wilde dat het gezicht van Viruswaarheid Willem Engel op de kieslijst zou staan, en Anna Zeven richtten samen de politieke partij VSN op. Door bestuurlijke onenigheid raakten zij al snel verdeeld. Er vonden twee inleveringen plaats bij de Kiesraad. Zij besloot hen als twee afzonderlijke partijen te beschouwen: VSN (Filippini) en Blanco Lijst 30 (Zeven). Zowel Filippini als Zeven gingen tegen de uitspraak van de Kiesraad in beroep. Filippini’s beroep omvatte het nietig laten verklaren van Blanco Lijst 30 en het toe-eigenen van de kieskringen die aan Zeven waren toegeschreven. Zeven pleitte voor het alsnog samenvoegen van de inleveringen en deze te accepteren als van één en dezelfde partij.

Ondanks verwoede pogingen aan beide kanten heeft de Raad van State haar oordeel geveld en blijft zij bij de uitspraak van de Kiesraad. “Hoewel ik mij volledig had ingezet voor een samenvoeging van de lijsten, gezien de vierduizend leden en de vijftienhonderd ondersteuningsverklaringen die een onverdeeld VSN ondersteunden, ben ik zeer tevreden met deze uitkomst. Wij werden direct overspoeld met enthousiaste reacties. Lijst 30 heeft inmiddels de startblokken verlaten en stevent op vaste koers af op de verkiezingen van 17 maart,” verklaart Zeven.

Lijst 30 zal met Anna Zeven als lijsttrekker, gevolgd door Willem Engel en Mordechaï Krispijn samen met achttien anderen aan de landelijke verkiezingen deelnemen in twaalf kieskringen. Mensen die op Lijst 30 willen stemmen in een andere kieskring, kunnen een kiezerspas aanvragen om alsnog op deze lijst te stemmen. Een blanco lijst heeft geen naamsvermelding op het stembiljet. Na de verkiezingen zullen zij Hart voor Vrijheid als naam voeren.

Engel, die gisteren de rechtszaak tegen de avondklok won, meldt: “Er zijn wel uitdagingen, maar met vereende krachten en met hart voor de vrijheid kunnen wij elk obstakel overwinnen en wij blijven onverminderd gaan voor de vrijheid van Nederland.”

Totaal 7,676 bekeken, vandaag 3 


Ook interessant